Категории

Specials

Specials

Марки

ИЗТЕГЛЯНЕ ОТ ПАЗАРА НА ПРОДУКТ:

LittleLife L10571 All Terrain S2 Раница за нoсене на деца

 

Уважаеми господа,

Бе проверка от Комисия за защита на потребителите относно безопасността на продукт:

LittleLife L10571 All Terrain S2 Раница за нoсене на деца

В резултат на проведените изпитвания на продукта, бе установено че той не съответства на стандарт EN 13209-1:2004 “Изделия за отглеждане на малки деца. Приспособления за носене на бебе. Изисквания за безопасност и методи за изпитване. Част 1: Приспособление с рамка за носене на гърба“, по следните показатели:

-        Клауза 6.4 „Шнурове, ленти, колани и части, използвани като връзки“, поради наличие на ленти и шнурове със свободна дължина, по-голяма от максималната допустима граница от стандарта от 220 мм, съответно ленти от двете страни с дължина 710 ± 3,7 mm, шнур на огледалото с дължина 328 mm ± 3,7 mm, и ленти на козирката, когато не са прикрепени: измерена дължина – 236 ± 3,7 mm

-        Клауза 6.8.3 „Ефективност на устройства за регулиране“, тъй като разтягането на раменните ленти от всяка страна е повече от максимално допустимото от стандарта от 20 mm, измерени са дължини съответно: 50,6 ± 0,3 mm и 63,8 ± 0,3 mm

-        Клауза 8 „Маркировка“, инструкциите за употреба не са изготвени съгласно клауза 9 на стандарта, а именно:

·        Инструкциите не са обозначени със заглавие „ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА“, с букви с височина не по-малка от 5 mm.

·         Инструкциите са непълни и не включват подрона информация относно: правилният начин за закрепване на приспособлението към лицето, полагащо грижи; липсват диаграми, илюстриращи методите за сглобяване на приспособлението, инструкции, че коланите за детето на приспособлението трябва да бъдат сдраво закрепени и регулирани в съответствие с инструкциите на производителя, както и изявление, което ясно посочва предвитената(ите) функция(и) на приспособлението. За фигура 3 и 4 няма пояснения.

Предвид гореизложеното, предприемаме действия по незабавно и ефективно изтегляне на стоката от пазара по реда и условията на Наредба за условията и реда за изтегляна от пазара, изземване от потребителите и унищожаване на опасни стоки и за реда за обезщетяване на потребителите в случаите на изземване на опасни стоки.

 

Всички потребители, закупили продукт:

LittleLife L10571 All Terrain S2 Раница за нoсене на деца

Могат да се свържат с Нювива ООД чрез:

Адрес: 1715 София, Младост 4, ул Проф Александър Танев, бл. 460А, магазин 1

Тел: 0895795241

e-mail: [email protected]

Да върнат продукта и да бъдат обещетени с цялата сума, заплатена за продукта.

 

Нювива ООД